Search  

จำนวนสินค้าทั้งหมด : 1,056 ชิ้น

 
 

 

 
 
 
Category >> รายการสินค้า / กล้องฝังงาน - กล้องตรวจงาน - อุปกรณ์ (Microscope) ...
View Cart

กล้องไมโครสโครป NSW
( NSW Jewelry Satting Microscope )
 
Model : # 53-1873 กล้องไมโครสโครป NSW - 1 Fixed ( 10x )    
Model : # 53-1875 กล้องไมโครสโครป NSW - 12 PFM -X ( 10x , 20x )
 
Made in Japan
 

 
Copyright © 2022 www.mhsjewelrytools.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป