Search  

จำนวนสินค้าทั้งหมด : 1,062 ชิ้น

 
 

 

 
 
 
Category >> รายการสินค้า / กล้องฝังงาน - กล้องตรวจงาน - อุปกรณ์ (Microscope) ...
View Cart

กล้องไมโครสโครป DSZ44x+Stand BRT- IFH220 (ซูมมีไฟ)
Model : # 53-1872
( ZOOM Stereo Microscope 44BRT )
 
DSZ 44x + Stand BRT-IFH220 มีไฟบน - ไฟล่าง

 Made in Japan
 

 
Copyright © 2021 www.mhsjewelrytools.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป